Laatu

 

Laatualajaokseen kuuluvat:

Virpi Rauta, puheenjohtaja

Anne Lumiaho, sihteeri

Jutta Huhti

Timo Jahnukainen

Niina Koivuviita

Satu Mäkelä

Patrik Finne (Suomen Munuaistautirekisterin edustaja)

Kristiina Kananen (SNY:n puheenjohtaja)

*********************

 

Suomen Nefrologiyhdistyksen laatualajaoksen säännöt

1§  Laatualajaos toimii Suomen Nefrologiyhdistyksen (SNY) alaisuudessa ja noudattaa SNY:n sääntöjä.

2§  Alajaoksen jäsenet nimittää SNY:n hallitus neljäksi vuodeksi kerrallaan.

3§  Alajaokseen kuuluu puheenjohtaja sekä 5 (viisi) jäsentä, joiden on edustettava kaikkia erityisvastuualueita sekä lastennefrologiaa. Lisäksi jaokseen kuuluu Suomen munuaistautirekisterin edustaja ja SNY:n puheenjohtaja.

4§  Alajaos kokoontuu puheenjohtajan kutsusta SNY:n vuosi- ja syyskokousten yhteydessä sekä tarvittaessa.

5§  SNY vastaa alajaoksen kohtuullisista kokouskustannuksista.

6§  Alajaoksen tehtävänä on koordinoida nefrologian alan laatutyötä ja alaan liittyvää digitalisaatiota.