laatu

Laatujaokseen kuuluvat

Virpi Rauta, puheenjohtaja

Anne Lumioaho, sihteeri

Jutta Huhti

Timo Jahnukainen

Niina Koivuviita

Satu Mäkelä

Patrik Finne (Suomen Munuaistautirekisterin edustaja)

Kristiina Kananen (SNY:n puheenjohtaja)

 

Suomen Nefrologiyhdistyksen laatualajaoksen säännöt

 

1§ Laatualajaos toimii Suomen Nefrologiyhdistyksen (SNY) alaisuudessa ja noudattaa SNY:n sääntöjä.

2§ Alajaoksen jäsenet nimittää SNY:n hallitus neljäksi vuodeksi kerrallaan.

3§ Alajaokseen kuuluu puheenjohtaja sekä 5 (viisi) jäsentä, joiden on edustettava kaikkia erityisvastuualueita sekä lastennefrologiaa. Lisäksi jaokseen kuuluun Suomen munuaistautirekisterin edustaja ja SNY:n puheenjohtaja.

4§ Alajaos kokoontuu puheenjohtajan kutsusta SNY:n vuosi- ja syyskokousten yhteydessä sekä tarvittaessa.

5§ SNY vastaa alajaoksen kohtuullisista kokouskustannuksista.

6§ Alajaoksen tehtävänä on koordinoida nefrologian alan laatutyötä ja alaan liittyvää digitalisaatiota.