Kannanotot

Nimistötyöryhmän laatima munuaistermistö

v. 2020 ilmestyi KDIGO conference report: Nomenclature for kidney function and disease: report of a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Consensus Conference, jossa pyrittiin yhdenmukaistamaan nefrologista englanninkielistä termistöä. 

Samassa hengessä aloitettiin syksyllä 2020 laatia suomenkielistä vastaavaa potilaslähtöistä sanastoa. Sanasto on laadittu SNY:n asettaman nimistötyöryhmän (Markku Asola, Pekka Koistinen ja Kaisa Laine) toimesta yhteistyössä Duodecimin sanastolautakunnan kanssa  - ja nyt koko jäsenistön käytettävissä!

Vaikean kroonisen munuaistaudin hoidon ohjaus

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Strategian toivotaan ohjaavan ja yhdenmukaistavan hoitokäytäntöjä maassamme. Samalla pidetään tärkeänä, että ne huomioidaan sairaanhoitopiireissä ja tulevilla SOTE-hyvinvointi- ja yhteistyöalueilla. Poliittisten päättäjien on niin ikään tärkeää tunnistaa nämä tavoitteet, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä voidaan kehittää niiden saavuttamiseksi.