Matka-asiaa

SNY jakaa matka-apurahoja jäsenilleen ympäri vuoden. 


Boris Kock -matka-apuraha (1000 €) jaetaan parillisina vuosina, viidesti.

Ohje apurahan hakemisesta: Tee vapaamuotoinen anomus, jossa kerrot perustelut ja apurahan käyttötarkoituksen. Laita mukaan myös lyhyt ansioluettelo (kts. alla). Viime aikoina on edellytetty, että koulutusmatkaan on haettu (ja mielellään saatu) tukea (esim. kokouksen osallistumismaksu) myös työnantajalta. Lähetä anomus SNY:n sihteerille (osoite Etusivun alaosassa).

**************************************************************

Suomen Nefrologiyhdistyksen koulutusapurahasäännöt


Tarkoitus

Suomen Nefrologiyhdistys (SNY) ry. myöntää sääntöjensä mukaisesti koulutusapurahoja yhdistyksen jäsenille. Apuraha on tarkoitettu yksittäisen lääkärin ammattipätevyyden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Apurahojen määrä

SNY:n johtokunta ehdottaa talousarvioon enimmäisrahamäärän, joka koulutusapurahoihin voidaan vuosittain myöntää.

Apurahan hakeminen ja jakaminen

Apuraha voidaan myöntää SNY:n jäsenelle hakemuksesta ulkomaille suuntautuvaa koulutusmatkaa varten. Apurahaa voi hakea, kun edellisen apurahan myöntämisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta.  Apuraha voi kattaa osallistumismaksun sekä kohtuulliset matka- ja majoituskulut enimmillään 2500 €. Apurahojen hausta ilmoitetaan yhdistyksen jäsenkirjeissä ja yhdistyksen kotisivuilla. Vapaamuotoinen hakemus liitteineen tulee lähettää yhdistyksen sihteerille postitse tai sähköpostitse. Apurahan saajat valitsee SNY:n johtokunta, ja apurahan saajien nimet julkistetaan vuosittain yhdistyksen toimintakertomuksessa. Apuraha on tarkoitettu kattamaan mm. kokouksen rekisteröinti-, matkustus- ja majoituskuluja, eikä sitä voi käyttää esimerkiksi posterin painatuskuluihin. Apurahan hakijaa kannustetaan hakemaan rahoitusta koulutukseen myös työnantajalta.

Hakemuksen liitteet:

  • Hakijan lyhyt ansioluettelo
  • Koulutuksen tarkoitus, ajankohta, paikka ja ohjelma (esim. koulutuksen kotisivujen osoite)
  • Suunnitelma apurahan käytöstä
  • Selvitys koulutukseen haetusta ja saadusta muusta rahoituksesta

Apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan saajalle toteutuneiden kulujen mukaan (kuitteja vastaan). Apurahan saaja on velvollinen kolmen kuukauden sisällä koulutuksen päätyttyä antamaan matkaraportin apurahojen kohteena olleesta koulutuksesta SNY:n johtokunnalle. Mikäli koulutus peruuntuisi, on apurahan saajan pikaisesti ilmoitettava tästä SNY:n johtokunnalle. Apurahan saaja on velvollinen kuuden vuoden ajan koulutusapurahan myöntämisestä pyydettäessä esittämään alkuperäiset kulutositteet.

Apurahasääntöjen voimaantulo

Tämä apurahasääntö astui voimaan 13.3.2014.