Palliatiivinen
Palliatiiiviseen alajaokseen kuuluvat:

Maarit Wuorela, puheenjohtaja

Susanna Kinnunen, KYS

Kaisa Laine (SatKS, keskussairaaloiden edustaja)

Päivi Lempiäinen, OYS

Leena Martola, HUS

Laura Lehtinen, TAYS

********************
Suomen Nefrologiyhdistyksen palliatiivisen alajaoksen säännöt

1§  Palliatiivinen alajaos toimii Suomen Nefrologiyhdistyksen (SNY) alaisuudessa ja noudattaa SNY:n sääntöjä.

2§  Alajaoksen jäsenet nimittää SNY:n hallitus neljäksi vuodeksi kerrallaan.

3§  Alajaokseen kuuluu puheenjohtaja sekä 5 (viisi) jäsentä, joiden on edustettava kaikkia erityisvastuualueita.

4§  Alajaos kokoontuu puheenjohtajan kutsusta SNY:n vuosi- ja syyskokousten yhteydessä sekä tarvittaessa.

5§  SNY vastaa alajaoksen kohtuullisista kokouskustannuksista.

6§  Alajaoksen tehtävänä on seurata aiheeseen liittyvää tutkimusta ja edistää hyvien oireenmukaisen hoidon käytäntöjen integroitumista nefrologisten potilaiden hoitoon