Tietoa Suomen Nefrologiyhdistyksestä

På svenska

Finlands Nefrologförening r.f. är grundad år 1970. Föreningens målsättning är att befrämja utbildning och forskning i nefrologi i Finland, och att förbättra vård hus nefrologiska patienter. Föreningen ger utlåtanden om sådant som berör dess intressen i Finland och även om så behövs till internationella nefrologiska samfund. Finlands nefrologförening arrangerar nationella skolningstillfällen, föreläsnigar och har fungerat som värd för internationella kongresser. De viktigaste nefrologiska skolningarna i Finland är föreningens två-dagars möten i mars och oktober. Föreningen delar vart annat år ut Börje Kuhlbäck priset till en framstående, erfaren medlem och vart annat år pris till en ung, lovande forskare. Föreningen har 188 medlemmar. Ordförande är MD Virpi Rauta (virpi.rauta@hus.fi) och sekreterare MD Mikko Haapio (mikko.haapio@hus.fi).

In English

The Finnish Society of Nephrology is founded in 1970. Its purpose is to enhance teaching and studying of nephrology and to improve treatment of nephrological patients. The Society gives statements concerning its interests in Finland and among international nephrological societies. It arranges national, open lectures and has even hosted international meetings. The main nephrological educational congresses in Finland are meetings of the Society in March and in October/November. The Society gives biannually the Börje Kuhlbäck Award to an outstanding member and also biannually the Young Scientist Award to a promising young researcher. Presently, the Society has 188 members. President of the Society is MD, PhD Virpi Rauta (virpi.rauta@hus.fi) and secretary is MD, PhD Mikko Haapio (mikko.haapio@hus.fi).