På svenska

Finlands Nefrologförening r.f. är grundad år 1970. Föreningens målsättning är att befrämja utbildning och forskning i nefrologi i Finland, och att förbättra vård hus nefrologiska patienter. Föreningen ger utlåtanden om sådant som berör dess intressen i Finland och även om så behövs till internationella nefrologiska samfund. Finlands nefrologförening arrangerar nationella skolningstillfällen, föreläsnigar och har fungerat som värd för internationella kongresser. De viktigaste nefrologiska skolningarna i Finland är föreningens två-dagars möten i mars och oktober. Föreningen delar vart annat år ut Börje Kuhlbäck priset till en framstående, erfaren medlem och vart annat år pris till en ung, lovande forskare. Föreningen har 188 medlemmar. Ordförande är MD Virpi Rauta (virpi.rauta(at)hus.fi) och sekreterare MD Mikko Haapio (mikko.haapio(at)hus.fi).